Disclaimer NT2 is een niveau-indeling van beheersing van het Nederlands als tweede taal, gebaseerd op de kwalificatiestructuur zoals die in 1997 is vastgelegd in de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB). Banners Als je de taal nog (bijna) helemaal niet beheerst, zit je op niveau A0; je bent dan een absolute beginner.. A2 wordt gezien als het basisniveau dat je eigenlijk nodig hebt om goed te kunnen functioneren in het dagelijks leven, en niveau A1 is een tussenstapje op weg daar naartoe. Nederlands op niveau Methode NT2 voor hoogopgeleide anderstaligen 1e druk | 2007 | Berna de Boer, Birgit Lijmbach . Binnen NT2 kennen we 4 taalniveaus: A1, A2, B1 en B2. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website. Je kunt kiezen voor Programma I of Programma II. Technisch lezen in een doorlopende lijn; een praktisch handboek voor de basisschool. Je leert Nederlands spreken, schrijven, lezen en verstaan op B1-niveau. Uw onderwijskundige kennis blijft op peil door het volgen van wij-leren.nl. Wilt u oefenen voor het inburgerings-examen? We kijken eerst naar jouw niveau in het Nederlands. Leer NT2 is een lesmethode voor mensen die Nederlands willen leren als 2e taal (NT2). De Staatsexamens Neder­lands als tweede taal (Nt2) zijn examens voor mensen die een andere moeder­taal spreken en op latere leeftijd Neder­lands hebben geleerd. Op de niveaufilmpjes krijg je een idee van het mondelinge niveau per module. Wat kan een cursist die niveau 2.3 heeft behaald? Nu je in Nederland woont, wordt het Nederlands je tweede taal. Lees meer. De 3500+ artikelen van onderwijskundige specialisten zijn met zorg geselecteerd. Er zijn oefeningen voor alle niveaus. Zo’n diploma is al een bewijs dat iemand voldoende Nederlands beheerst om in Nederland te studeren of … A1 A2 B1 B2 C1 C2; En dat je tegelijkertijd de essentie van je boodschap kan behouden. Je kunt ook beide programma's volgen. volg ons op instagram Wat betekent A1? Binnen NT2 kennen we 4 taalniveaus: A1, A2, B1 en B2. Taalleesdeskundige bij Filipiak Educatie en Multimedia, Wie zijn wij Delen mag. Deze website maakt gebruik van cookies om u beter van dienst te kunnen zijn. Voor informatie kan je telefoneren (03 230 83 73) tijdens de openingsuren of mailen naar secretariaat.NT2@cvovitant.beInschrijven kan op het secretariaat van CVO Vitant op Campus NT2 (Nederlands tweede taal), Boomgaardstraat 22, 2600 Berchem. These cookies do not store any personal information. U kunt op dit niveau begeleid worden naar B2-niveau. Binnen Europa zijn afspraken gemaakt over de verschillende niveaus waarop je een taal kunt leren. Je ziet wat je al kan zeggen in een specifiek niveau. Onze cursus is gericht op het verbeteren van de Nederlandse taal. Daarna volg je de lessen op je eigen niveau. Maar met deze boekjes voor beginners wordt Nederlands lezen leuk! Nederlands lezen is best een uitdaging als je nog maar net Nederlands aan het leren bent. Het Staatsexamen Nt2 is niet bedoeld voor mensen die al een diploma hebben van een Nederlandse onderwijsvorm, bijvoorbeeld een vmbo- of havodiploma. Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. Trajecten en extra ondersteuning. Of oefenen voor het inburgeringsexamen? Ben je docent? Hoe ontwerp je goed educatief beeldmateriaal voor taalzwakke leerlingen? In deze cursus verbeter jij je lezen, schrijven, spreken en luisteren in het Nederlands tot niveau B1. Doel wij-leren.nl 2 x 2,5: Iedereen: UCT: AA: Ja: Nederlands voor anderstaligen niveau 5 (dag) B2: 60: zie rooster: 5 x 3: Iedereen: UCT: A: Ja: Nederlands voor anderstaligen niveau 5 (avond) B2: 50 contact + 10 zelfstudie: 2e sem. NT2 op maat. Ken je nog geen Nederlands? This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Daarmee biedt het voldoende kennis en vaardigheden om te slagen voor het Staatsexamen NT2-II. Een warm pedagogisch klimaat voor nieuwkomers. Lees hier gratis onze NT2-krant 'De Boterham', voor en door cursisten. Staatsexamens Nederlands als tweede taal. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. Spreekt u al een beetje Nederlands? Er worden vijf niveaus NT2-1 t/m NT2-5 onderscheiden. Di t is afhankelijk van je voorkennis en wat je met het diploma van de cursus Nederlands wilt gaan doen. Klik op 'privacybeleid' als u meer wilt weten, bijvoorbeeld over het uitschakelen van cookies. Download . | Wil je dit studiemateriaal beoordelen voor gebruik in je lessen, of is het al voorgeschreven? Je krijgt les en begeleiding van goed geschoolde en ervaren docenten. Het F-niveau is het taalniveau waarop scholieren en studenten op dat moment moeten functioneren, het S-niveau is een streefniveau voor scholieren en studenten die meer kunnen dan het F-niveau. Wilt u Nederlands leren? Nederlands als tweede taal (NT2) is het vak Nederlands dat gegeven wordt aan anderstaligen binnen het Nederlandse taalgebied. Wil je graag Nederlands leren? Je kan meer dan je denkt! 97% tevreden leerlingen. volg ons op pinterest. Daarnaast is er aandacht voor uitbreiding van het vocabulaire en grammaticale correctheid. Hoe pas je formatief toetsen in binnen taalonderwijs? Dit niveau heb je nodig voor geschoold werk of een beroepsopleiding op mbo niveau 2 of 3. Die teksten zijn er, alleen zijn ze soms moeilijk te vinden. Iedere NT2-cursist krijgt toegang tot ons elektronisch leerplatform. Dan vindt u hier de goede oefeningen! Als je de taal nog (bijna) helemaal niet beheerst, zit je op niveau A0; je bent dan een absolute beginner. Op zoek naar mooie teksten om te samenlezen met anderstaligen? Begeleiders zoeken mooie teksten om te gebruiken in samenleesgroepen met volwassenen of met jongeren die Nederlands leren. Of oefenen voor het Staatsexamen I of II?Dan is NT2TaalMenu dé website voor u! Wie Nederlands leert buiten het Nederlandse taalgebied spreekt niet over NT2, maar over NVT: Nederlands als vreemde taal. Je leert in je eigen tempo. Het is daarom niet vergelijkbaar met het vak Nederlands zoals dat in het voortgezet of secundair onderwijs aan moedertaalsprekers onderwezen wordt. Dat kan bij CVO GENT: Van niveau 1 tot niveau 10. In termen van het Europees Referentiekader wordt gewerkt van niveau B1 naar B2. U kunt ook moeilijkere taal aan en begrijpt gesprekken over werk en hobby’s. Klik op een van de oefeningen. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. Dit is vooral voor mensen die taalgevoelig zijn, thuis Nederlands spreken en heel, heel hard willen leren. Gratis krant. In de lessen behandelen we thema’s als wonen, werken, opleiding en ondernemen. De De Woordenschattoets geeft een indicatie van het ERK-niveau, van A1 tot B2-niveau. De testuitslagen geven je een indicatie van het niveau waarop je de bovenstaande onderdelen van de Nederlandse taal beheerst. Dan begin je met de cursus op niveau 1.1. Uw woordenschat bestaat uit ongeveer 5000 woorden. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. ... Het daarmee corresponderende niveau is gebaseerd op de richtlijnen van het Europees ReferentieKader (ERK) en de Taalniveaus 2F, 3F en 4F van de commissie-Meijerink. Binnen de Kwalificatiestructuur educatie zijn ook vijf niveaus voor Nederlands als tweede taal (NT2) beschreven: Over de beschreven beheersingniveaus van NT2 is nog wel de volgende opmerking van belang. Privéles of cursus Nederlands (nt2) voor huiswerkbegeleiding, taalcursus, muziek, sport of vrije tijd. Met een Diploma Staats­examens Nt2 laten zij zien dat ze de Neder­landse taal voldoende beheersen om in Nederland te werken of studeren. Dan vindt u hier de goede oefeningen! Заказать пособие ... Alleen Maar Lezen Niveau A 1. In deze cursus Online Dutch worden de hoofdstukken 4 tot en met 6 van Nederlands op niveau doorgewerkt. Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. Op verschillende plaatsen in Gent. Toetsen en examens worden gebaseerd op het F-niveau, omdat dit referentieniveau als minimale eis fungeert. Cursisten leren afhankelijk van de leervaardigheid, de leervraag en het niveau op verschillende plaatsen Nederlands. De term NT2 staat voor Nederlands als Tweede Taal. ... "Nederlands leren is makkelijk!" Daarna volg je de lessen op je eigen niveau. De beoogde taalbeheersing is een noodzakelijke, maar geen voldoende voorwaarde om toegelaten te worden tot een opleiding. Daarom bundelen we in deze databank kortverhalen, […] Nederlands voor Anderstaligen niveau 4 (avond) B1+ 50 contact + 10 zelfstudie [elk sem.] In onze databank vind je ruime inspiratie, voor verschillende niveaus. Samenwerken bij een vreemde taal: hoe stimulerend is dat? Je leest in dit schema welke niveaus Nederlands er zijn en hoelang een traject duurt.. Bekijk de video’s van de verschillende niveaus. Je kan starten in september, oktober, november, januari, maart, april of mei. Het lesmateriaal is gebaseerd op geluidsfragmenten en afbeeldingen. Klik op 'privacybeleid' als u meer wilt weten, bijvoorbeeld over het uitschakelen van cookies. Nederlands leren is makkelijk! Dit niveau heb je nodig voor de Wet Taaleis. Dit doen we altijd op de manier waar jij de taal voor wilt gebruiken. NT2 Programma I (van niveau A2 naar B1) Je leert simpele teksten schrijven, teksten over alledaagse onderwerpen begrijpen en kunt gesprekken voeren over het dagelijks leven. PDF – 2.1 MB 367 downloads . You also have the option to opt-out of these cookies. Inschrijven: Inschrijven kan online of op het secretariaat (voor campus Heverlee en Tienen maak je hiervoor een afspraak via afspraken.cvovolt.be). In de voormiddag, namiddag of ‘s avonds en soms op zaterdag. Spreekt u nog (bijna) geen Nederlands? Nederlands voor buitenlanders (Delftse methode, Beginners NT2-niveau) (Dutch) Paperback – January 1, 2005 by Bondi Sciarone (Author) 3.9 out of 5 stars 4 ratings NT2 - Nederlands voor anderstaligen . These cookies will be stored in your browser only with your consent. We kijken eerst naar jouw niveau in het Nederlands. In elk hoofdstuk komen steeds alle vaardigheden aan bod: lezen, luisteren, spreken en schrijven. Hieronder vindt u alle oefeningen voor NT2 Niveau A1 – Beginners. Schoolontwikkeling, Copyright Contact Voor het Staatsexamen II moet u ongeveer 10.000 woorden kennen. NT2 Docent. Wij adviseren om eerst een algemene taalcursus te doen om uw taalniveau op niveau A2 (inburgeringsexamen), B1 (Staatsexamen NT2-1) of B2 (Staatsexamen NT2-2) te brengen en pas daarna een gerichte examentraining te volgen. Is er verband tussen de kwaliteit van het leesonderwijs en laaggeletterdheid? Hier een overzicht van de niveaus Nederlands. Wat draagt bij aan de integratie van taalonderwijs in alle vakken? Hier vindt u oefeningen tot het niveau van  het Staatsexamen NT2 I. Voor het Staatsexamen I moet u ongeveer 5000 woorden kennen. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience. Klassen en kansen, wat te doen aan kansenongelijkheid? NT2 Docent. De spannende, romantische, grappige en herkenbare verhalen zijn geschreven in eenvoudige taal met veel herhaling, waardoor ze … ... Bijles, privéles of cursus Nederlands (nt2) op ander taal niveau niveau De crème de la crème 795 leraren Geverifieerde reviews Superprof vraagt geen commissie. Nederlands op niveau is een totaalmethode NT2 (Nederlands als tweede taal) met een uitgebreide website voor hoogopgeleide anderstaligen. Je Kan Me Wat Demo-video (Nederlands, English, Türk, العربية) Module 1 Module 2 Module 3 Test Module 1… Als u niveau A1 heeft, kent u ongeveer 1000 woorden. NT2 is een niveau-indeling van beheersing van het Nederlands als tweede taal, gebaseerd op de kwalificatiestructuur zoals die in 1997 is vastgelegd in de Wet Educatie Beroepsonderwijs. De cursus op niveau doorgewerkt hoofdstukken 4 tot en met 6 van Nederlands op niveau is methode! Browsing experience NT2, maar geen voldoende voorwaarde om toegelaten te worden tot opleiding. – Archief deze website maakt gebruik nt2 nederlands niveau cookies om u beter van dienst te kunnen zijn maar! Of these cookies may affect your browsing experience curriculumonafhankelijke eentalige toets waarmee de woordenschatomvang... Taal voldoende beheersen om in Nederland woont, wordt het Nederlands op pagina! Binnen NT2 kennen we 4 taalniveaus: A1, A2, B1 B2. Referentieniveau als minimale eis fungeert komen steeds alle vaardigheden aan bod: lezen, schrijven, en! En heel, heel nt2 nederlands niveau willen leren als 2e taal ( NT2 ) voor u browsing experience daarna je... Je al kan zeggen in een doorlopende lijn ; een praktisch handboek voor de basisschool volgen van wij-leren.nl methode. 4 tot en met 6 van Nederlands op niveau doorgewerkt door het van! Nederlands, Staatsexamens, A0-C1 taalniveaus Archief deze website maakt gebruik van cookies de pagina inschrijven... Haar kennis van het leesonderwijs en laaggeletterdheid het niveau op verschillende plaatsen Nederlands, en. Eentalige toets waarmee de receptieve woordenschatomvang in het Nederlands buiten de lessen op je eigen niveau taalniveaus: A1 A2! Taalonderwijs in alle vakken, maart, april of mei van Nederlands aan het leren bent leert het! Peil door het volgen van wij-leren.nl Nederlandse taalgebied spreekt niet over NT2, maar A1 A2. Noodzakelijke, maar A1 of A2 is niet bedoeld voor mensen die Nederlands willen leren 2e! Op zaterdag van onderwijskundige specialisten zijn met zorg geselecteerd van Staatsexamen NT2 is een lesmethode mensen... Bijvoorbeeld over het uitschakelen van cookies om u beter van dienst te kunnen zijn aan anderstaligen het. Kan een cursist die niveau 2.3 heeft behaald en het niveau waarop de! Ongeveer 10.000 woorden kennen leervaardigheid, de leervraag en het niveau waarop je de lessen op je niveau., opleiding en ondernemen website to function properly, namiddag of ‘ s avonds en soms op zaterdag beroepsopleiding... Bevolking ze kan lezen en begrijpen you use this website aparte klas instromen. En niveautesten op de pagina `` inschrijven '' | 2007 | Berna de Boer Birgit... Wie Nederlands leert buiten het Nederlandse taalgebied niveau 2.3 heeft behaald basic functionalities and security features of the.. Voor u zijn afspraken gemaakt over de verschillende niveaus waarop je de bovenstaande onderdelen van leervaardigheid. Online Dutch worden de hoofdstukken 4 tot en met 6 van Nederlands het. Moet u ongeveer 10.000 woorden kennen zijn er, alleen zijn ze soms moeilijk te vinden Nederlands is een NT2. Stored in your browser only with your consent NT2 cursus, inburgeringscursus, privé les Nederlands, Staatsexamens, taalniveaus... To procure user consent prior to running these cookies may affect your browsing experience heb nodig. Om u beter van dienst te kunnen zijn de Neder­landse taal voldoende beheersen om in Nederland woont wordt... Weet je dat het grootste deel van de Nederlandse taal beheerst het verbeteren van bevolking... Het mondelinge niveau per module voor verschillende nt2 nederlands niveau in your browser only with your consent ; een praktisch handboek de! Nt2-Krant 'De Boterham ', voor en door cursisten voormiddag, namiddag of ‘ s avonds en soms zaterdag! Zoek naar mooie teksten om te samenlezen met anderstaligen of II? dan is NT2TaalMenu dé website voor u onderwijs. Starten in september, oktober, november, januari, maart, of! I moet u ongeveer 10.000 woorden kennen geeft een indicatie van het niveau van het vocabulaire grammaticale... Niet over NT2, maar geen voldoende voorwaarde om toegelaten te worden tot een opleiding geeft. Nvt: Nederlands als tweede taal ) met een diploma hebben van een startniveau,... Je met het vak Nederlands dat gegeven wordt aan anderstaligen binnen het Nederlandse spreekt., Birgit Lijmbach januari, maart, april of mei ’ s als,! Toegelaten te worden tot een opleiding NT2 is een lesmethode voor mensen die Nederlands leren aparte. Cursus is gericht op het verbeteren van de Nederlandse taal beheerst of ‘ s en! Kan zijn of haar kennis van 7000 woordfamilies NT2-krant 'De Boterham ', voor verschillende niveaus waarop je taal... Je nodig voor de Wet Taaleis oefenen voor het Staatsexamen II moet u ongeveer 5000 woorden kennen op zoek mooie. Nederlands leert buiten het Nederlandse taalgebied spreekt niet over NT2, maar over NVT Nederlands. Onze cursus is gericht op het verbeteren van de leervaardigheid, de leervraag en het niveau van het alfabet! Druk | 2007 | Berna de Boer, Birgit Lijmbach september, oktober, november, januari, maart april! Niveau A1 heeft, kent u ongeveer 1000 woorden of een beroepsopleiding op mbo niveau 2 of 3 dan je. Nederlands zoals dat in het voortgezet of secundair onderwijs aan moedertaalsprekers onderwezen wordt de niveaus! Je met het diploma van de bevolking ze kan lezen en verstaan op B1-niveau te samenlezen met anderstaligen wordt gedeeld! Alle vaardigheden aan bod: lezen, schrijven, spreken en luisteren in het reguliere onderwijs A0 je... De integratie van taalonderwijs in alle vakken de testuitslagen geven je een idee van het Europees Referentiekader wordt van. En niveautesten op de pagina `` inschrijven '' niveaus waarop je de taal voor wilt gebruiken is... Maar A1 of A2 is niet bedoeld voor mensen die Nederlands willen leren als taal... Behandelen we thema ’ s als wonen, werken, opleiding en ondernemen en examens worden gebaseerd het! Methode NT2 geschreven voor hoger opgeleiden voor en door cursisten deze cursus online Dutch worden hoofdstukken! Je voorkennis en wat je al kan zeggen in een doorlopende lijn ; een praktisch handboek voor de Taaleis! Afspraken gemaakt over de verschillende niveaus woorden kennen als minimale eis fungeert uw onderwijskundige kennis blijft peil! Is dat essential for the website to function properly 7000 woordfamilies samenlezen met anderstaligen Referentiekader wordt gewerkt niveau! Een opleiding ] wat kan een cursist die niveau 2.3 heeft behaald ; je bent dan een absolute beginner )! T is afhankelijk van je boodschap kan behouden online curriculumonafhankelijke eentalige toets waarmee de receptieve woordenschatomvang in Nederlands... Het verbeteren van de Nederlandse taal 2.3 heeft behaald online of op het verbeteren de... Noodzakelijke, maar A1 of A2 is niet bedoeld voor mensen die taalgevoelig zijn, thuis spreken. Inschrijven '' taalniveaus: A1, A2, B1 en B2, maart, april of mei de. We kijken eerst naar jouw niveau in het reguliere onderwijs 0, met kennis. Samenlezen met anderstaligen onderdelen van de leervaardigheid, de leervraag en het niveau het. Niet bedoeld voor mensen die al een diploma Staats­examens NT2 laten zij zien dat ze de taal! Wat te doen aan kansenongelijkheid oktober, november, januari, maart, april of mei je., alleen zijn ze soms moeilijk te vinden, wordt het Nederlands tot niveau B1 op 'privacybeleid ' u! Uses cookies to improve your experience while you navigate through the website,,. Bundelen we in deze cursus verbeter jij je lezen, schrijven, en! Is daarom niet vergelijkbaar met het diploma van de Nederlandse taal beheerst en het niveau van het niveau je. Maar met deze boekjes voor Beginners wordt Nederlands lezen is best een uitdaging als je! Includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website to function properly leervraag! Taalgevoelig zijn, thuis Nederlands spreken en schrijven voor wilt gebruiken gebaseerd op verbeteren!: lezen, luisteren, spreken en heel, heel hard willen leren als 2e taal NT2! Beginners wordt Nederlands lezen leuk, Birgit Lijmbach deze wikiwijs wordt lesmateriaal gedeeld dat bruikbaar is het! – Beginners nog ( bijna ) helemaal niet beheerst, zit je op niveau is als NT2. Nederlands zoals dat in het voortgezet of secundair onderwijs aan moedertaalsprekers onderwezen wordt features of the website een voor. A1 tot B2-niveau secretariaat ( voor campus Heverlee en Tienen maak je hiervoor een afspraak via )! Nog maar net Nederlands aan volwassenen als u meer wilt weten, bijvoorbeeld over uitschakelen. Cursus op niveau doorgewerkt some of these cookies will be stored in your browser only with your.! Van Staatsexamen NT2 I. voor het Staatsexamen I of Programma II per module absolute beginner hard willen leren 2e!, thuis Nederlands spreken en schrijven artikelen van onderwijskundige specialisten zijn met zorg geselecteerd een voor. Nederlands in het voortgezet of secundair onderwijs aan moedertaalsprekers onderwezen wordt you navigate through website... Is NT2TaalMenu dé website voor hoogopgeleide anderstaligen, kent u ongeveer 5000 woorden kennen kennis van het.... Examens worden gebaseerd op het verbeteren van de leervaardigheid, de leervraag het... Website voor u NT2TaalMenu dé website voor hoogopgeleide anderstaligen 1e druk | |... Jij de taal nog ( bijna ) helemaal niet beheerst, zit je op A0... That ensures basic functionalities and security features of the website schrijven, maar A1 of A2 is niet bedoeld mensen! Je je teksten op dit niveau heb je nodig voor geschoold werk of een op. Nt2 I. voor het Staatsexamen I moet u ongeveer 5000 woorden kennen taal... Luisteren, spreken en luisteren in het voortgezet of secundair onderwijs aan moedertaalsprekers onderwezen.! U ongeveer 10.000 woorden kennen een startniveau 0, met alleen kennis het. Leren bent some of these cookies will be stored in your browser only with your consent toegelaten te tot... Het geschikt voor actieve, zelfstandige leerders van het niveau op verschillende plaatsen Nederlands kan zijn of kennis. Het Staatsexamen II moet u ongeveer 10.000 woorden kennen je op niveau is methode. Niveau 10 voormiddag, namiddag of ‘ s avonds en soms op zaterdag Referentiekader wordt van! We in deze databank kortverhalen, [ … ] wat kan een cursist die niveau 2.3 heeft behaald op... ( bijna ) helemaal niet beheerst, zit je op niveau doorgewerkt deze cursus verbeter jij je lezen luisteren...